Skip to main content

OBLIGATORISK - Smittevern for studenter

  Om kurset

  Velkommen til dette kurset i smittevern for studenter. Kurset er obligatorisk for alle som skal studere ved OsloMet, og du som student må ha fullført kurset før du møter opp på campus.

  Kurset gir kunnskap om enkle tiltak som reduserer risikoen for at smitte sprer seg. Det kan gjøre deg tryggere når du kommer til studiestart på campus høsten 2020. Slik kan vi også unngå at studenter og ansatte blir syke og smitter andre.

  I kurset kan du lære om hvordan bakterier og virus smitter, god håndhygiene, andre infeksjonsforebyggende tiltak og renhold.

  Forkunnskaper

  Kurset krever ingen forkunnskaper.

  Redaktører

  Course Staff Image #1

  Borhild Løyland

  Borghild er førsteamanuensis på Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.

  Course Staff Image #2

  Ida Hellum Sandbekken

  Ida er Universitetslektor på Institutt for Sykepleie og helsefremmende arbeid.

Enroll