Skip to main content

Patologi


BOKSKAPET

Patologi

Patologi er læren om sykdomer. Sykdomslære handler om hvordan ulike sykdommer og skader forandrer celler og vev. Dermed forandres også funksjonene til vevet, organene og kroppen. Kunnskap om patologiske prosesser, prognose og behandlingsformer er grunnleggende for forståelsen av det syke mennesket.

Når du kan basal sykdomslære vil du være i stand til å kjenne igjen symptomer og funn hos pasienten. Du vil også være bedre rustet til å kunne forutse hva slags komplikasjoner pasienten kan få.

Forkunnskaper

Anatomi og fysiologi. Grunnleggende kunnskap i anatomi, fysiologi og er nødvendig for å forstå utvikling av sykdom og hvordan sykdom kan påvirke analyse- og diagnoseresultater.

Opphavsrett

Innholdet i dette kurset er tilgjengelig med Creative Commmons-lisensen Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelser (by-nc-nd-sa). Dette betyr at du må oppgi korrekt kreditering, som er "Universitetsbiblioteket, OsloMet - Storbyuniversitetet 2020". Du kan ikke bruke materialet til kommersielle formål. Du kan gjennbruke og videreutvikle materialet, men da må det deles videre med samme vilkår. Vær oppmerskom på at det også kan eksistere andre opphavsrettsreguleringer for nærmere angitte deler av materialet.

Redaktør

Anne Langaas

Anne er prosjektleder og redaktør for læreverket Patologi. Hun er førsteamanuensis ved institutt for fysioterapi ved OsloMet.

Undervisere

Inga Linn Nordby Hansen

Inga Linn er universitetslektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hun har mastergrad i ernæring, helse- og miljøfag, med fagspesialisering i helsekommunikasjon. Inga Linn har laget veldig mange av flervalgsspørsmålene i dette læreverket.

Foran kamera:

  • Vigdis Aas, Professor, Institutt naturvitenskapelig helsefag - farmasi
  • Yury Kiselev, lege, tidl førsteamanuensis ved OsloMet
  • Eirik K. Kristianslund, Lege PhD, Diakonhjemmet sykehus
  • Sharad Pathak, Lege PhD, Rikshospitalet
  • Mona Beyer, Radiolog, Rikshospitalet
  • Kari Anette Bruusgaard, universitetslektor, Institutt for fysioterapi

Medieredaktør

Gabi Hurlen

Gabi er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som rådgiver og videoprodusent for Bokskapet, som hører til Medieseksjonen og Universitetsbiblioteket ved OsloMet. Gabi har laget mange av filmene sammen med fagfolkene som bidrar i dette kurset.

Andre bidragsytere

Fredrik Elfstrand

Fredrik er universitetsbiblotekar. Han har bidratt med uvurderlig hjelp i revisjonsarbeidet våren 2021.

Emma Vestli

Emma er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo. Hun har bidratt med tekst og korrektur.

Sara Gerhardsen Vikestad

Sara er utdannet lærer og studerer nå til Paramedic. Hun har bidratt med introduksjoner og fun-facts til nettkurset.

Adele Kühle-Hansen

Adele er student-assistent og illustratør. Hun har bidratt med illustrasjoner, både til nettkurset og til miniforelesningene.

Mona Huang

Mona er student-assistent og studerer ved Kunsthøgskolen. Hun har bidratt med illustrasjoner til nettkurset.

I Bokskapet jobber vi med å utforme alle våre læreverk etter gjeldene retningslinjer for Universal Utforming, WCAG 2.1. Vi beklager at det fortsatt er mangler når det gjelder teksting av undervisningsvideoer og alternativ tekst til illustrasjoner. Revisjonsarbeid pågår løpende gjennom semesteret og oppdateres i Bokskapet før semesterstart. For spørsmål/ innspill om universell utforming, ta kontakt med bokskapet@oslomet.no

Enroll