Skip to main content

Helhetlig sykepleie - profesjonen og mennesket

  Helhetlig sykepleie -profesjonen og mennesket

  Dette emnet handler om sykepleieprofesjonens egenart og hvordan profesjonen stiller krav til inngående kunnskap om mennesket.

  Mennesket må forstås som helthetlig – med fysiske, psykiske, sosiale og åndelige dimensjoner som griper i hverandre.

  I dette emnet er det de grunnleggende psykososiale og eksistensielle behovene som står i fokus.

  For å gi helhetlig sykepleie som inkluderer psykiske, sosiale og åndelige aspekt ved mennesket må sykepleiere bruke metoder i sin profesjonelle praksis som er anvendelige til å forstå menneskets kompleksitet og mening – for så å la en dyp forståelse for mennesket med helsesvikt lede profesjonsutøvelsen sin.

  Det vi kan kalle pasientfenomener handler om hvordan pasienter opplever helsesvikt.

  I faglig forsvarlig og oppdatert yrkesutøvelse i sykepleie, må profesjonsutøvere også kunne indentifisere og anvende kvalitativ forskning som utforsker opplevelser av helsesvikt. Det gir kunnskapsgrunnlag for helsefremmende handlinger.

  Redaktør

  Universitetslektor Sylvia Hansen

  Sylvia er redaktør for læreverket Helhetlig sykepleie. Hun er utdannet sykepleier med mastergrad i sykepleievitenskap. Hun er for tiden tilsatt som universitetslektor ved sykepleieutdanningen på OsloMet.

Enroll