Skip to main content

Strålebiologi


BOKSKAPET
Enrollment is Closed

  Om kurset i strålebiologi

  Faget strålebiologi vil for kull-17 Videreutdanning i stråleterapi består av flere ulike former for undervisning.

  Dette e-læringskurset dekker mye av pensum i strålebiologi, men vil også bli supplert med ressursforelesninger som kompletterer temaene som ikke er tilstrekkelig godt dekket i kurset. I tillegg vil det avholdes klasse-samlinger der vi skal arbeide med faget på andre måter enn ren forelesning.

  Til dette digitale kurset er det satt av 4 hele dager i timeplanen. Ressursforelesninger og klasse-samlinger kommer i tillegg.

  Kurset er under utvikling og utvidelse. Kull -16 var det første kullet som hadde deler av strålebiologiundervisningen digitalisert.

  Redaktører

  Berit Bø

  Berit er utdannet radiograf og stråleterapeut med mastergrad i profesjonsetikk.

  Anna Røed Gullhaug

  Anna er utdannet radiograf og stråleterapeut

  Andre bidragsytere

  Einar Dale

  Einar Dale har flere faglige bidrag i dette kurset. Han er utdannet lege og fysiker og jobber som overlege ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet.

  Opphavsrett

  Materialet gjøres tilgjengelig med Creative Commmons-lisensen Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelser (by-nc-nd). Dette betyr at du må oppgi korrekt kreditering, som er "Bokskapet, Læringssenter og bibliotek, Høgskolen i Oslo og Akershus 2017". Du kan ikke bruke materialet til kommersielle formål og dersom det inngår i nye sammenhenger må de samme reglene gjelde for dem.

  Lisens

  Dette dokumentet gitt ut med Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det betyr at du kan

  • Dele, kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format.
  • Bearbeide, remixe, endre, og bygge videre på materialet.

  ..så lenge du

  • Krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og indikerer om endringer er blitt gjort.
  • Ikke benytter materialet til kommersielle formål.
  • Viderdistribuerer under samme lisens som originalen.